Steuma Gasdetectie

Meer dan 30 jaar ervaring in productie en distributie van vaste en draagbare Gasdetectie.

steuma8dnv-logofoto-30jr

vaste-gasdetectie-5

draagbare-gasdetectie-5

explosiebeveiliging-5

explosieveilige-producten-5

Gasdetectie Apparatuur van Steuma

 

Wij hebben een compleet en overzichtelijk assortiment aan gasdetectieapparatuur. Op allerlei plekken worden deze systemen toegepast, bijvoorbeeld:

 • gasdetectie bij productiebedrijven
 • gasdetectie bij laboratoriaSteuma sticker gasdetectie
 • gasdetectie bij tankparken
 • gasdetectie in de (petro-) chemie
 • gasdetectie bij biogascentrales
 • gasdetectie bij energiecentrales
 • gasdetectie bij windmolens
 • gasdetectie bij afvalwaterzuivering

 

Controllers: U kiest bij ons uit 2 soorten controllers:

Overzichtsfoto M600 Atex detectoren

 

Overzichtsfoto M2000 Atex detectoren

Detectoren: Steuma biedt detectoren voor alle soorten gassen (brandbaar, toxisch, zuurstof, etc). Onze gasdetectoren zijn te verdelen in:

 

De voordelen van onze gasdetectiesystemen

Onze gasdetectieapparatuur biedt nog al wat voordelen voor de klant. Hieronder vertelt één van onze klanten erover:

“Het gasdetectiesysteem M2000 van Steuma Instruments is zeer betrouwbaar, in zeer korte tijd weer stand-by na een stroomstoring (enkele seconden) en altijd bruikbaar, ook tijdens het standaard onderhoud en controle. Het is eenvoudig aan te koppelen aan het centrale bedrijfs-beveiligingssysteem.Daarnaast is het eenvoudig te gebruiken, op verschillende gebruiker niveaus van alleen data bekijken tot expert niveau. Het systeem is eenvoudig aan te passen aan nieuwe omstandigheden en uit te breiden. En “last but not least” de prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend!”

Ad van der Eerden (Onderzoeks- en onderwijsmedewerker at the University of Utrecht)

Kenmerkeren van Stationare en Draagbare Gasdetectie

 

Draagbare gasdetectie

 

Er is stationaire gasdetectie en er is draagbare gasdetectie. Het is mogelijk om draagbare gasdetectie (persoonlijk) mee te nemen.
Bij stationaire gasdetectie is dat niet mogelijk.

De kenmerken van mobiele (portable) gasdetectie zijn:

 • U neemt draagbare gasdetectie gemakkelijk mee.
 • Het is relatief goedkoop.
 • U meet altijd op de plek waar de persoon die de detectie draagt zich bevindt.

De kenmerken van Stationaire gasdetectie:

 • Het systeem geeft een alarm bij een onveilige situatie dat door meerdere mensen zal worden opgemerkt, ook als zij zich ver van elkaar bevinden.
 • Het systeem geeft aan dat er sprake is van een onveilige situatie al voordat u de ruimte betreedt.
 • Stationaire gasdetectie kan ook kleppen, luiken, etc. aansturen.

 

Het is in staat om een koppeling te maken met het proces beheersysteem of het gebouw beheersysteem van de gebruiker. Het is ook mogelijk om de gas detectie zo in te stellen dat deze berichten stuurt, naar bijvoorbeeld de brandweer.

Een vast gasdetectiesysteem beschermt niet alleen mensen, maar ook gebouwen en processen.
Het is mogelijk om gasdetectie specifiek en gericht op te stellen, waardoor rampen worden voorkomen. U plaatst bijvoorbeeld gasdetectie bij kranen en kleppen waar er veel risico op lekkage is.

 

Definitie ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

ATEX richtlijnen

Er zijn twee richtlijnen die betrekking op plaatsen waar mogelijk ontploffingsgevaar heerst:

 • ATEX 153 betreft de werkgever
 • ATEX 114 betreft de producten

De richtlijnen hebben het beide over minimumvoorschriften.
Landen waarin de ATEX richtlijnen gelden, hebben de mogelijkheid om strengere regels op te leggen.

 

ATEX 114 en 153

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

De ATEX 114, voorheen ATEX 95, is een CE Richtlijn en wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten in EX omgevingen.

Daarnaast kennen we de ATEX 153, voorheen ATEX 137, deze richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken. De sociale richtlijn. Een en ander wordt samengevat in een EVD, een Explosie Veiligheids Document.

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

 

Werkomgevingen

De werkomgevingen moeten allemaal voldoen aan de minimale eisen die in ATEX 153 staan vermeld.
De werkgever heeft aldus een aantal verplichtingen volgens ATEX 153:

 • de indeling van de werkruimte in gevarenzones
 • de bescherming tegen explosie
 • een beoordeling van alle risico’s op explosies in een veiligheidsdocument
 • het plaatsen van gecertificeerde apparatuur en beveiligingssystemen uitgaande van de indeling van de gevarenzones
 • de preventie van explosies

Risicoanalyse en het veiligheidsdocument
Is er sprake van potentieel explosiegevaar in een bedrijf? Dan is een risicoanalyse verplicht.
In een risicoanalyse wordt het volgende onderzocht:

 • Op wat voor een schaal de verwachtte gevolgen plaatsvinden.
 • De gebruikte chemicaliën, de installatie, de mogelijke action link en het proces
 • De kans dat er een explosie gevaarlijke atmosfeer ontstaat.
 • De kans dat er mogelijke ontstekingsbronnen aanwezig zijn.

Het explosieveiligheidsdocument komt voort uit de risicoanalyse. Vinden er veranderingen plaats in het proces of in de werkplaats? Het explosieveiligheidsdocument wordt dan aangepast. In dit document zijn alle explosie gevaarlijke gebieden in kaart gebracht.

 

Gevarenzones

Explosie gevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

Als de gasdetectoren in ATEX zone 1 of 2 worden gemonteerd dan moet de behuizing te voldoen aan de volgende eisen:

 • De detector-transmitters hebben een behuizing van aluminium die spatwaterdicht en HF-afgeschermd is.
 • De behuizing is drukvast (explosie vast) en voldoet aan de ATEX Certificering: EEx d IIC T4 Gb II 2 G SIRA10ATEX1358X, EEx d IIC T4 Ex II 2 GD INERIS01ATEX0023.

SX.IR.EX series. Vraagt u gerust een advies op maat aan bij onze specialisten.

 

Detectie van brandbare gassen en LEL waardes

 

Brandbare gassen en dampen hebben een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig om explosieve mengsels te vormen.
Op plekken waar dit voorkomt , is sprake van verhoogd explosie risico en kan er voor gekozen worden om zogenaamde LEL of brandbaar gas detectie te plaatsen.

 

Een gasmengsel of damp wordt pas explosief wanneer de verhouding brandbaar gas en zuurstof tussen bepaalde grenzen ligt. Deze verhouding (en daarmee ook het bereik) is voor elk gas specifiek. De laagste concentratie waarbij een gas of damp explosief is, wordt de LEL-waarde genoemd (Lower Explosion Limit) ofwel de onderste explosie limiet.

 

Dat betekend dat alle concentraties tot onder deze LEL waarde niet explosief zijn. Andersom is er ook een maximale concentratie, de UEL-waarde genoemd (Upper Explosion Limit). Boven deze UEL waarde is een gasmengsel te verzadigd en niet meer explosief.
De explosieve of onbrandbare zone voor elk gas of gasmengsel ligt daarom tussen de grenzen van de LEL en de UEL waarde.
Gasdetectie

Fig. 2 LEL grenzen
Bij gasdetectiesystemen worden de alarmgrenzen meestal als volgt ingesteld:

 • Vooralarm op 10% LEL
 • Hoofdalarm op 20% LEL

 

 

Hieronder een lijst met brandbare gassen en hun LEL waardes:
Gasdetectie overzicht

Tabel 2. Brandbare gassen & LEL waarden.

 

Let op dat er verschillende waarden te vinden zijn. Steuma heeft de LEL waarden zo zorgvuldig mogelijk getracht weer te geven.
Wij adviseren u dit altijd zelf te controleren en er zeker van te zijn dat de LEL waarde strookt met de huidige richtlijnen.

Steuma biedt hier detectoren voor in de SX.I, SX.IR, SX.EX en de SX.IR.EX series.

 

 

Detectie van toxische gassen en hun GSW grenswaarden

 

Toxische gassen zijn giftige gassen. Daarom zijn er regels en limiet waarden, de zogenaamde grenswaarden stoffen op de werkplek (GSW)
voorheen ook wel MAC waardes genoemd waarin deze stoffen mogen voorkomen.

https://lh6.googleusercontent.com/JqE3Q2i1NWsA5xGPtk9jEBp5y4wKcCv6gK7pBdyUn6BtZoraqQQwpTCIAdz2U5GCE_qIt0nYrpSJi__VpRzasfH1KVYSTNe2lcL-oEdfedBiJEcZGlgVRcDZqapwqve6E0cHnKp9PGQk2tLa

Hieronder een aantal voorbeelden van toxische gassen en hun limiet waardes.

Gas Limiet waarde (mac) / GSW
5,000 ppm Koolstofdioxide
1,000 ppm Propaan, Butaan
500 ppm Aceton
200 ppm Methyl Ethyl Ketone (MEK)
100 ppm Butanol
50 ppm n-Hexane, Toluene
25 ppm Coolmonoxide, CO
20 ppm Acetonitrile
10 ppm Chlorobenzeem
5 ppm Diethylamine
1,6 ppm Waterstofsulfide, H2S
1 ppm 1.1.2.2-tetrachloroethane
500 ppb Chlorine
200 ppb Methyl chlorformate
100 ppb Chlorine dioxide
20 ppb Fosgene
10 ppb Methyl isocyanate

*Status 2009, volgens TRGS 900 (Duitsland)
Tabel 3. Toxische gassen en de limiet waarden (MAC waarde)

 

Gasdetectie gecontroleerd en bewaakt de waarden van toxische gassen.
Steuma biedt hier detectoren voor in de SX.I, SX.IR, SX.EX en de SX.IR.EX series.

 

H2S Detectie

https://lh5.googleusercontent.com/Q4y_n7oWcZdbKM_kgU1xK9FTtx-v4Li9ePE7L1b_DP6S6xwlhDBmgRjRv9ZiKgM8Px___zijapl8snCSxPtcrbP_uAzl1wJy5ZTlOQ7enzb-3luIYk8j9N5ASfHz9e8bWEk3RDbA-qUA-JpD

 

H2S of wel Zwavelwaterstof, is een kleurloos gas met een sterke geur van ‘rotte eieren’.
H2S is zeer giftig. In hoge concentraties is het bovendien brandbaar.
Het gevaarlijke van H2S is ook dat het in hogere concentraties niet meer als geur waar te nemen is. De geur is vanaf ± 0,1 ppm tot ± 100 à 200 ppm waarneembaar.

 

De toxische werking van H2S is als volgt te beschrijven:

 • < 50 ppm: Binnen 8 uur prikkeling van ogen en/of ademwegen.
 • 50 – 100 ppm: Na 1 uur prikkeling van ogen en ademwegen.
 • 200 – 300 ppm: Sterke prikkeling van ogen en ademwegen.
 • 500 – 700 ppm: Duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid binnen 15 minuten.
 • 700 – 900 ppm: Snelle bewusteloosheid en binnen enkele minuten een ademstilstand.
 • – 2.000 ppm: Onmiddellijke ademstilstand

 

Steuma biedt hier detectoren voor in de SX.I en de SX.EX en de series.

 

O2 Detectie

Vaste gasdetectie

Zuurstof ofwel O2, is van levensbelang. Wist u dat zuurstof onder bepaalde omstandigheden echter gevaarlijk is?
In sommige gevallen is het van belang om de concentratie zuurstof te meten. Bijvoorbeeld in locaties waar zuurstofverdringing kan plaatsvinden.

Bij zuurstofverdringing is er namelijk sprake van verstikkingsgevaar. Het meten van de concentratie zuurstof is ook belangrijk bij het voorkomen van situaties waar je juist geen zuurstof wilt (zoals om explosies te voorkomen).

Zuurstof is bij kamertemperatuur een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Synoniemen voor dit gas zijn di-zuurstof of zuurstofgas en het vormt een belangrijk bestanddeel van lucht. In de samenstelling van (buiten) lucht is het aandeel zuurstof 20,95%.

Steuma biedt detectoren voor zuurstof in de SX.I en de SX.EX en de series.

 

CO2 Detectie

Draagbare gasdetectie

Kooldioxide (of wel CO2) is reukloos en kleurloos gas.
De grenswaarde, GSW waarde, is vastgesteld op 5000 ppm of wel 0,5% volume.

 

CO2 is een product dat vrijkomt bij o.a.:

 • volledige verbranding
 • fermentatieprocessen (bijvoorbeeld bij brouwerijen en bio centrales)

 

CO₁ komt in combinatie met methaan vrij:

 • op stortplaatsen
 • bij afvalwater behandeling installaties.

 

Effecten van verschillende CO2 niveaus:

 • CO2-niveau in PPM Daaruit voortvloeiende voorwaarden op de mens
 • 300 (0,03% vol.) Er gebeurt niets, normale concentratie in de lucht
 • 3000 – 5000 Lage concentraties leiden tot een verhoogde ademhaling en hoofdpijn
 • 5000 (0,5% vol.) Long ventilatie verhoogt met 5%. PEL
 • 10.000 (1,0% vol.) Beginnende symptomen kunnen optreden, zoals een warm en klam gevoel, gebrek aan aandacht voor detail, vermoeidheid, angst, verlies van energie en zwakte in de knieën.
 • 20.000 (2,0% vol.) Long ventilatie verhogingen met 50%, hoofdpijn na enkele uren blootstelling
 • (5 tot 10% vol.) Intensief hijgen, zware vermoeidheid en ernstige hoofdpijn. Langdurige blootstelling tot 5% leidt vaak tot onomkeerbare gezondheidseffecten.

 

Steuma heeft hiervoor Infrarood detectoren in de series: SX.IR & SX.IR.EX

Gasdetectie van Ethyleenoxide

Etheenoxide, doorgaans ethyleenoxide genoemd, vaak afgekort als ETO is een gas met een kleine, ringvormige structuur bestaande uit 2 koolstofatomen en 1 zuurstofatoom.

Het is een kleurloos zeer giftig en explosief gas en de grenswaarde bedraagt 0,5ppm.

Steuma heeft verschillende detectoren voor de detectie van Ethyleenoxide (ETO). Wij kunnen hier zelfs tot een zeer laag bereik van 20ppm met een hoge resolutie van 0.1ppm gaan.

Gasdetectie van Mercaptan

Mercaptaan behoort tot de groep thiolen en is een verouderde naam voor Methanethiol, dit is een organische verbinding, afgeleid van een alcohol, waarin het zuurstof-atoom van de alcoholgroep is vervangen door een zwavelatoom. De moleculeformule van Mercaptan is: CH3SH. Door de zwavelverbinding zijn thiolen sterk geurend, waardoor ze ook in lage concentraties waargenomen kunnen worden.

Het is een kleurloos zeer giftig en explosief gas en de grenswaarde bedraagt 0,5ppm.

Steuma heeft verschillende detectoren voor de detectie van Mercaptan. Wij kunnen hier zelfs gaan tot een zeer laag bereik van 0…14ppm.

Stofexplosies en zuurstofmonitoring PGS15&PGS29

Naast vast opgestelde gas detectie zijn wij ook de specialist bij het adviseren en leveren van ATEX gecertificeerde (in situ) zuurstofmonitor systemen voor op de geinertiseerde tanks.

Steeds vaker komen wij bij opdrachtgevers die moeten voldoen aan de wet en de regelgeving zoals het verplicht zuurstof meten bij geinertiseerde tanks (PGS29). Wij hebben met betrekking tot inertisering en zuurstofmonitoringsystemen de juiste specialistische kennis in huis.
Onze monitorsystemen zijn samen met klanten (zoals SABIC / GE Plastic) ontwikkeld.

 

Onze zuurstofmonitorsystemen hebben nog al wat voordelen.
Ze zijn namelijk:

 • gebruiksvriendelijk
 • betrouwbaar
 • geen pompen of filters
 • geen verstoppingen / defects
 • onderhoudsarm
 • gunstig geprijsd

 

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers actief voor en tijdens de installatie en bij de in-bedrijfsname.
Gassen
Gasdetectie

 

 

Steuma is actief in de volgende segmenten/toepassingen:

 • M1000: Zuurstofmonitoring bij geinertiseerde opslag van poeders (explosiepreventie)
 • M1100: Zuurstofmonitoring bij geinertiseerde opslag van vloeistoffen (explosiepreventie)

 

Steuma heeft inmiddels honderden van deze systemen geleverd aan ondernemingen over de hele wereld.

 

 

Gasdetectie in Tankparken / PGS15 & PGS29

Gasdetectie in tankparken komt veelvuldig voor.
Opdrachtgevers worden geacht zich aan strenge regels te houden, zoals vermeld in PGS15/PGS29.
Ze zijn verplicht om producten en systemen te gebruiken die voldoen aan strenge eisen zoals o.a. ATEX.
Draagbare gasdetectie

 

Deskundig advies waarin theorie en praktijk samenkomen is hier essentieel. Wij doen samen met u een inspectie ter plaatse en komen met een advies op maat. Indien u het wenst, kunt u dit advies vervolgens eerst ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegd gezag. Zo weet u op voorhand of uw maatregelen zullen worden goedgekeurd. U laat bovendien zien dat u de maatregelen op de juiste manier wilt nemen.

Belt ons gerust voor een afspraak of voor advies.

 

Gasdetectie bij Biogascentrales

 

Vaste gasdetectie

 

De biogas industrie is een relatief jonge bedrijfstak. Veiligheid met betrekking tot gevaarlijke gassen en gasdetectie is in de Biogas industrie nog niet volledig uitgewerkt.

Wat zijn de gevaren met gassen bij biogasinstallaties en zijn deze reëel? Veel ongelukken worden veroorzaakt door onwetendheid. Het begint dus met goede informatie en adviezen.

In Duitsland zijn er tussen 2005 en 2010 in totaal zo’n 99 ongevallen met biogasinstallaties geweest. Dat zijn er dus zo’n 20 per jaar!

 

Bij biogasinstallaties zijn de meest voorkomende gassen die voor gevaar kunnen zorgen:

 • Methaan
 • CH4
 • Kooldioxide
 • CO2
 • (di)Waterstofsulfide H2S
 • verdringing van Zuurstof O2

 

De meest voorkomende ongelukken zijn brand, explosies en verstikking. Deze vinden veelal plaats bij de mengput en bij de vergister.
Het installeren van een gasdetectie systeem voorkomt mogelijk veel ellende. Het is niet alleen een investering in veiligheid, maar ook in de continuïteit van uw bedrijf.
Wij adviseren u graag op maat. Zo zorgen we dat uw gasdetectiesysteem voldoet aan alle eisen en aan al uw wensen.
Steuma detectoren aan voor de biogasindustrie voor in de SX.I, SX.IR, SX.EX en de SX.IR.EX series.

 

 

Infrarood detectoren en katalytische detectoren


Katalytische detectoren

Een katalytische sensor bestaat uit twee spoelen (pellistors) die gemaakt zijn van zeer fijne platina draad, zogenaamde draadspoelen welke elektrisch verbonden zijn middels een brug van Wheatstone. Een van deze 2 pellistors is geïmpregneerd met een speciale katalysator die oxidatie bevordert (de parel), terwijl de andere spoel juist wordt behandeld om de remming van de oxidatie te bevorderen.

Er loopt een stroom (A) door deze spoelen zodat ze een temperatuur bereiken bij welke de oxidatie van een gas gemakkelijk optreedt. De temperatuur bij de gekatalyseerde Parel is ca. 500-550 ° C. Het passeren van brandbaar gas verhoogt de temperatuur nog verder zodat dit op zijn beurt de weerstand verhoogt.

Dit leidt vervolgens tot een verstoring van de brug. Deze correlatie tussen de concentratie gas en de verstoring van de brug is lineair, voor de meeste gassen en de responstijd is slechts een paar seconden. Katalytische sensoren hebben ten minste 12% V zuurstof nodig voor deze oxidatie.

 

 

Infrarood detectoren

De infrarood (IR) detectiemethode is gebaseerd op de absorptie van infrarode straling bij een specifieke golflengten. Er wordt meestal gemeten met twee infrarood lichtbronnen, één lichtbron is ingesteld op de specifieke absorptie golflengte van het te detecteren gas en één buiten deze absorptie golflengte.
Als er nu een gas tussen de bron en de detector komt, wordt een van de beide lichtbronnen maximaal geabsorbeerd door het te meten gas, terwijl de andere lichtbron als referentie dient. De Gasconcentratie wordt bepaald door de relatieve (absorptie) waarden tussen de twee golflengten te vergelijken.
Infrarood technieken zijn bijzonder geschikt voor het detecteren van koolwaterstoffen maar ook CO2. Het is echter niet mogelijk om (H2) waterstof middels IR techniek te detecteren.

 

Infrarood sensoren beschikken over een aantal belangrijke voordelen:

 • Ze bieden een bijzonder snelle reactietijd / responstijd
 • Ze zijn onderhoudsarm / hebben een relatief lange levensduur
 • Ze hebben geen zuurstof nodig om te functioneren
 • Ze zijn niet corrosief

 

 

Over Ons

 

Steuma is sinds 1956 een Nederlandse producent van vast opgestelde gasdetectie apparatuur voor onder andere chemie, petrochemie, universiteiten, laboratoria en productiebedrijven.
Wanneer het gaat om vast opgestelde gasdetectie systemen zijn wij de specialisten.

Wij leveren onze gasdetectie producten voor bijvoorbeeld:

 • productiebedrijven
 • laboratoria
 • tankparken
 • de (petro-) chemie
 • biogascentrales
 • gasdetectie bij energiecentrales
 • gasdetectie bij windmolens
 • gasdetectie bij afvalwaterzuivering

 

Onze vestiging in Breda heeft een eigen engineersafdeling en als specialisten hebben wij meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van gasdetectie en explosiebeveiliging. Steuma heeft dan ook uitstekende referenties van internationale ondernemingen zoals:

 • Shell
 • SABIC
 • Linde gas
 • Momentive
 • Uniphos
 • Hexion

En ook nog bij:

 • Universiteit Utrecht
 • Radboud Universiteit
 • Unimills
 • ATM
 • Sita
 • Erasmus MC

 

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, hebben wij bovendien een eigen 24/7 service en onderhoudsafdeling.

 

Onze standpunten

 

U, de klant, bent voor ons het uitgangspunt. Wij adviseren op maat en onze producten passen wij aan op basis van uw wensen en eisen.
Onze organisatie kenmerkt zich door haar: korte lijnen, toegankelijkheid en snelheid van reageren.

Steuma staat voor:

  • kwaliteit
  • flexibiliteit
  • klantgerichtheid
  • specialisme