Energiecentrale

Veiligheid en procesbewaking

Een gasgestookte elektriciteitscentrale is een klassieke toepassingsomgeving voor methaan- en waterstofdetectie. De kritieke punten bevinden zich voornamelijk bij de stookketels, branders en turbines. Andere typen energiecentrales kennen ook risico’s met betrekking tot het vrijkomen van toxische gassen bij de verbranding, zoals bijvoorbeeld koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (SOx) en stikstofoxide (NOx).

Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van detectie van gassen en explosieve atmosferen. Onze sleutelbegrippen: continuïteit, veiligheid en compliance. Het resultaat is een op maat gemaakt systeem, volledig afgestemd op uw omstandigheden.

De unieke koppeling van detectoren naar ons digitale controller-systeem levert in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing op. De communicatie van ons gasdetectiesysteem met andere systemen (o.a. gebouwbeheer, brandmelding of data control (DCS)) en de wijze van alarmmeldingen, zijn eenvoudig te realiseren en klantspecifiek in te richten.

Een gasdetectiesysteem is niet alleen een investering in veiligheid, maar ook in de continuïteit van uw bedrijfsproces. Om niets aan het toeval over te laten, bieden wij de mogelijkheid van een 24/7 servicecontract.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag.

Referenties:

  • RWE
  • NRG Petten