Tankpark

Gasdetectie | PGS 15 & PGS 29

De opslag van explosiegevaarlijke stoffen is onlosmakelijk verbonden met gasdetectie. In EX-zones zijn de positie en de kwaliteit van de detectoren dan ook uitermate belangrijk. Lekkages bij koppelingen, kranen, afsluiters enz. dienen vroegtijdig te worden opgespoord.

Afhankelijk van de geldende voorschriften (PGS richtlijnen, ATEX) en het type opslagtank(s), zijn voor tankparken en -terminals periodieke controles verplicht. Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van gasdetectie en explosiebeveiliging. Wij zetten onze expertise graag in om samen met u te bepalen wat er nodig is voor het optimaal inrichten van uw gasdetectiesysteem. Wij doen een inspectie ter plaatse en komen met een advies op maat, dat u desgewenst ter goedkeuring kunt voorleggen aan de controlerende instanties.

Onze sleutelbegrippen: continuïteit, veiligheid en compliance. De unieke koppeling van detectoren naar ons digitale controller-systeem levert in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing op. De communicatie van ons gasdetectiesysteem met andere systemen (o.a. gebouwbeheer, brandmelding of data control (DCS)) en de wijze van alarmmeldingen, zijn eenvoudig te realiseren en klantspecifiek in te richten.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag. Bovendien zijn de veiligheid van uw medewerkers en de continuïteit van uw tankpark goed gewaarborgd.

Referentie: