RWE / Ineos

WKK-centrale

Preventief onderhoud gasdetectoren

De Inesco stroomcentrale (Inesco: INEOS-Essent-Cogeneration) is de grootste Belgische warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK), gebouwd op een terrein van 22.000 m2 in Zwijndrecht op de Antwerpse Linkeroever.

De gasgestookte centrale produceert elektriciteit, stoom (warmte) en gedemineraliseerd water. De volledige hoeveelheid geproduceerd stoom (tot 230 ton per uur) wordt afgenomen door INEOS Oxide. Het principe van het gelijktijdig opwekken van stoom en elektriciteit levert op jaarbasis een besparing op van 75.000 ton CO2-uitstoot.

Het chemiebedrijf is tevens afnemer van elektriciteit en gedemineraliseerd water. Echter, het grootste deel van de opgewekte elektriciteit wordt door Essent aan het Belgische stroomnet geleverd. Met een capaciteit van 135 MW biedt de centrale ruim voldoende elektriciteit om in de behoefte van alle huishoudens in een stad als Antwerpen te voorzien. Ter vergelijking; dit komt overeen met een uitstoot van zo’n 20.000 auto’s.

Het spreekt voor zich dat een centrale van dit kaliber niet stilgelegd kan worden voor onderhoud en servicewerkzaamheden. Vandaar dat er zeer hoge eisen worden gesteld aan toeleverende bedrijven op dit vlak. Steuma is reeds jaren partner en we werken hier dan ook met speciaal voor RWE/Ineos opgesteld preventief onderhoudscontract voor de detectoren in de turbines.