Hyundai Nederland

H2-werkplaatsen

Detectie waterstof (H2)

Hyundai loopt voorop als het gaat om waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. De Hyundai NEXO is ’s werelds meest verkochte waterstofauto en de allereerste SUV die specifiek ontwikkeld werd voor rijden op waterstof.

Daar waar wordt gewerkt met waterstof (H2), moet altijd rekening worden gehouden met explosiegevaar. Daarom ontwikkelden wij voor Hyundai Nederland het ‘Totaalpakket aanpassing werkplaats voor H2’. Volgens artikel 3.5c van het Arbeidsomstandighedenbesluit – implementatie van de ATEX richtlijn (153 ) – moeten, ter voorkoming van en bescherming tegen explosies, de gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, in hun geheel worden beoordeeld en schriftelijk worden vastgelegd in een Explosie Veiligheid Document (EVD).

Aan de hand van het EVD, opgesteld door een kerndeskundige op het gebied van HSE, hebben wij voor Hyundai een praktisch totaalplan gemaakt. Hierin zijn technische en organisatorische maatregelen vastgesteld die nodig zijn voor de autowerkplaatsen om te voldoen aan de ATEX wetgeving. Het adviesrapport benoemt ook de benodigde producten, zoals H2-detectoren, controllers, ATEX-ventilatoren en -verlichting.