Disclaimer

Gebruik van informatie

De informatie op deze website (www.steuma.com) van Steuma Instruments B.V. wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Doordat de ontwikkelingen in onze sector snel gaan, kan het echter voorkomen dat de informatie niet altijd volledig, actueel en daarmee correct is. Als u meent dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door een reactie te sturen via ons contactformulier. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dus op eigen risico.

Gebruik van e-mail

Hoewel wij goed bereikbaar zijn per e-mail, kunnen wij de tijdige ontvangst of verwerking van uw bericht per e-mail niet volledig garanderen. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (op tijd) ontvangen of verwerken van e-mails. Bij spoed raden wij u aan een ontvangstbevestiging te verzoeken of na te bellen of uw e-mail goed is ontvangen. Tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnstrueerd, gebruiken wij het door u aan ons bekend gemaakte e-mailadres als uw primaire contactadres. Het gebruik van e-mail is verbonden aan nadere voorwaarden. Zie voor meer informatie onze Algemene voorwaarden.

Hyperlinks

Onze website kan op enkele plaatsen hyperlinks bevatten naar websites van derden om u snel van relevante informatie te voorzien. Wij hebben logischerwijs geen zeggenschap over websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden waarnaar wij verwijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Al onze publicaties en inhoud van onze website zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Verwijzing naar onze website door een hyperlink (koppeling) is toegestaan.