Biogascentrale

ATEX gasdetectie - CH4 - CO2 - H2S - NH3 - H2O

De biogasindustrie is een relatief jonge bedrijfstak. Omdat biogas en groen gas, net zoals aardgas, licht ontvlambaar zijn, brengt dit veiligheidsrisico’s met zich mee.  Door onwetendheid gebeuren er geregeld ongelukken. In Nederland vinden de meeste calamiteiten plaats bij mengputten en vergisters. Een lek of een verkeerd geplaatst onderdeel in de installatie kan grote gevolgen hebben. 

Typische samenstelling van biogas:

  • CH4 : methaan | 60% (30 – 80)
  • CO2 : koolstofdioxide | 35% (20 – 50)
  • H2S : waterstofsulfide | 0 – 2 %
  • NH3 : ammoniak | 0 – 2 %
  • H2O : waterdamp | 0 – 2 %

Toch zit het produceren van biogas erg in de lift. Het kan namelijk vrij risicoloos mits de wet en regelgeving hier omtrent in acht worden genomen. Het begint dus bij goede informatie.

De verplichting voor biogasbedrijven ten aanzien van gas- en explosiegevaar zijn vastgelegd in de Arbowet en ATEX-richtlijnen. De ATEX 153 richtlijn schrijft voor dat er een ‘Explosie Veiligheid Document’ (EVD) te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd welke risico’s op het bedrijfsterrein aanwezig zijn en welke technische en organisatorische maatregelen er moeten worden getroffen ter voorkoming van – en bescherming tegen mogelijke explosies en het vrijkomen van giftige stoffen.

Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van detectie van gassen en explosieve atmosferen. Wij zetten onze expertise graag in voor het vaststellen van het EVD voor uw biogasinstallatie en een op maat gemaakt maatregelenpakket. Een gasdetectiesysteem voorkomt mogelijk veel ellende. Het is niet alleen een investering in veiligheid, maar ook in de continuïteit van uw bedrijf.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag.