Automotive

Veilig werken met waterstofgas (H2)

Hoewel de ontwikkeling van de oplaadbare elektrische auto flinke sprongen maakt, verwacht de auto-industrie zelf dat de waterstofauto met brandstofcel uiteindelijk de strijd zal winnen. Steeds meer automerken brengen inmiddels waterstof aangedreven modellen op de markt. Maar hoe daarmee om te gaan in de werkplaats? Want de aanwezigheid van waterstof in combinatie met de aard van de werkzaamheden betekent explosiegevaar.

Garagebedrijven en autowerkplaatsen moeten voldoen aan de regelgeving zoals opgenomen in het Arbobesluit hoofdstuk 3 paragraaf 2 dat gaat over explosieve atmosferen. Hieronder valt de omgang met waterstofgas, maar ook brandstoffen als benzine en LPG. Volgens de ATEX-richtlijn (153) – onderdeel van het ARBO-besluit – dient er een ‘Explosie Veiligheid Document’ (EVD) te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd welke risico’s op de werkvloer aanwezig zijn en welke technische en organisatorische maatregelen er moeten worden getroffen ter voorkoming van – en bescherming tegen eventuele explosies.

Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van detectie van gassen en explosieve atmosferen. Wij zetten onze expertise graag in voor het vaststellen van het EVD voor uw werkplaatsinrichting en een op maat gemaakt maatregelenpakket. Uiteraard leveren wij ook de benodigde producten, zoals bijvoorbeeld onze SX.EX.05 waterstof H2 detectoren, in combinatie met de M600 controller (zie ‘Gerelateerde producten’). Om tot een complete oplossing te komen, voorzien wij u via ons zusterbedrijf ALLEX Solutions van bijpassende ATEX-producten zoals ventilatoren en verlichting.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag en zijn de continuïteit en veiligheid van uw werkplaats goed gewaarborgd.

Referenties: