Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Steuma Instruments B.V. (hierna te noemen ‘Steuma’, ‘wij’ en ‘ons’).

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoekers van www.steuma.com. Steuma respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Verwijzingen naar andere partijen

Op de website kunnen verwijzingen staan naar andere partijen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Steuma niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarvoor verwerken wij deze?

Persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer u via e-mail of door middel van formulieren op onze website contact met ons opneemt, wanneer u via de website solliciteert of wanneer u op andere wijze gebruik maakt van onze website. In het algemeen gebruiken wij de informatie om uw behoeften beter in kaart te kunnen brengen, onze producten te verbeteren en u een betere service te kunnen bieden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Steuma is in alle gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens behalve wanneer wij namens een distributeur belast worden met de verwerking ervan. In dat geval fungeert Steuma als processor en is de distributeur de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor een dienstverlening (bijvoorbeeld websitehosting) of wij hier door de wet of een wettelijke bepaling toe verplicht worden. In geval van gebruik door derden zal Steuma ervoor zorgen dat er overeenkomsten met de verwerker van kracht zijn die in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing zijn, waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens blijft gewaarborgd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens tegen (onbedoelde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang te beschermen heeft Steuma technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden vernietigd op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor doeleinden met betrekking tot het technisch- en functioneel beheer van de website worden de gegevens niet langer dan 24 maanden na het bezoek aan de website bewaard, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaringstermijn rechtvaardigen.

Cookies

Steuma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als betrokkene heeft u het recht om zonder extra kosten de persoonsgegevens die Steuma over u bewaart, na te kijken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen en bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op onze website.

Vragen of opmerkingen over het beleid van Steuma met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden ingestuurd via het contactformulier.

Bij klachten over wederrechtelijke verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland).

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze online omgeving, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.