Farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie worden zeer uiteenlopende eisen gesteld aan een gasdetectiesysteem. Vaak wordt er gewerkt met diverse, bijzondere gassoorten waarvoor verschillende detectoren nodig zijn.

Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van gasdetectie. Wij zetten onze expertise graag in om samen met u te bepalen wat er nodig is voor het inrichten van een detectiesysteem voor uw bedrijf. Onze systemen kunnen communiceren met andere systemen (o.a. gebouwbeheer, brandmeldinstallatie en DCS) en de wijze van alarmmeldingen kunnen we hierop aanpassen. Ook zorgen wij ervoor dat de bediening van het gasdetectiesysteem en de weergave op het scherm volledig worden afgestemd op de specifieke situatie. Onze sleutelbegrippen: continuïteit, veiligheid en compliance. Het resultaat is een optimaal op de omstandigheden afgestemd gasdetectiesysteem. Bovendien levert de unieke koppeling van detectoren naar onze digitale controller-systemen in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing op.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag. En niet minder belangrijk: de veiligheid van uw medewerkers is nog beter gewaarborgd.