Organon

Farmaceutische batchproductie

Detectie bijzondere gassoorten

Organon is een wereldwijd gezondheidsbedrijf dat zich inzet om het verschil te maken voor vrouwen, hun families en de gemeenschappen waar ze voor zorgen. Het meest bekend is Organon vanwege de ontwikkeling van de anticonceptiepil.

Het productieproces van Organon voldoet aan de allerhoogste eisen. Het zuurstofniveau (O2) moet in farmaceutische batch-productieprocessen continu worden gemonitord; er wordt namelijk stikstof (N2) toegevoerd, zodat het zuurstofgehalte laag blijft om het risico van brand- en explosiegevaar te vermijden. In verband met het waarborgen van de kwaliteitseisen worden de producten bovendien verpakt onder beschermende atmosfeer (stikstof). Veiligheidshalve is het voor de medewerkers zeer belangrijk dat bij een potentieel lek, het te lage zuurstofniveau tijdig wordt gesignaleerd.