David de Wiedgebouw/ Universiteit Utrecht

Laboratoria

Gasdetectiesysteem

Het David de Wiedgebouw van de Universiteit Utrecht huisvest diverse laboratoria, onderwijsruimten en kantoren voor toponderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Diergeneeskunde.

Het gebouw faciliteert onder andere een centrum voor Elektronen Microscopie. Het zogenoemde ‘EM-square’ kent zeer hoogwaardige, trillingarme laboratoria die voldoen aan VC_G- en VC_D-eisen voor onderzoek op het allerhoogste niveau.

Steuma instruments is sinds de jaren 80 betrokken bij het inrichten van het gasdetectiesysteem, rekening houdend met de vele verschillende toepassingen binnen de laboratoria.  Uniek aan het complete gasdetectiesysteem in het David de Wiedgebouw is, dat in alle laboratoria per verdieping voor verschillende gassen detectie aanwezig is, en dat tegelijkertijd kan ook centraal de gasdetectie, alarmering en trending kan worden gevolgd en gecorrigeerd.

Vanwege de aanwezigheid van grote aantallen en wisselende studenten, is een perfect onderhouden gasdetectiesysteem van cruciaal belang voor de algehele veiligheid.

Dankzij deze jarenlange samenwerking en de opgebouwde ervaring in het David de Wiedgebouw, hebben ook het Androclusgebouw, het Hugo R. Kruytgebouw, het Earth Simulation Lab en de faculteit Geowetenschapen een beroep gedaan op Steuma om ze te voorzien van complete, op maat gemaakte gasdetectiesystemen.