Bouwstofwijzer

De luchtkwaliteit in real-time data

Regulatie overlast door fijnstof bij bouwprojecten

Het bouwen van een duurzame, gezonde en goed bereikbare leefomgeving gaat gepaard met veel graaf- en bouwactiviteiten. Deze werkzaamheden zijn nodig om woningen te bouwen, het elektriciteits- en datacommunicatienetwerk en infrastructuur aan te passen en het Klimaatakkoord uit te voeren. Dat kan niet zonder enige mate van overlast door bouwstof (i.e. fijnstof). We kennen inmiddels de impact van fijnstof op onze gezondheid. ‘Bouwstofwijzer’ is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat (penvoerder), gemeente Utrecht, gemeente Dordrecht, Connected Worlds, Steuma Instruments en IMEC met als doel te leren hoe de blootstelling aan fijnstof zo laag mogelijk kan zijn. Dat doen de partners door lokaal de luchtkwaliteit te meten samen met omwonenden, betrokken overheidsinstanties en kennispartners. Tevens onderzoeken ze welke maatregelen het beste werken tegen de verspreiding van bouwstof. Die maatregelen worden verwerkt in de processen voor het voorbereiden en uitvoeren van graaf- en bouwwerkzaamheden. Alle stakeholders, binnen en buiten de overheid, zijn hier steeds nauw bij betrokken.

Meer informatie op de website: bouwstofwijzer.nl

Gemeten data door het AIRCAN Sensorhotel, ontwikkelt door Steuma Instruments:

 • fijnstof (PM2,5 – PM10 )
 • stikstofdioxide (NO2) ppb
 • VOC
 • IAQ (luchtkwaliteit-index)
 • temperatuur
 • luchtvochtigheid
 • luchtdruk
 • relatieve hoogte
 • GPS-locatie
 • actuele tijd
 • datum