Allnex

Industriële coatings

Detectie Acrylonitril

Allnex is toonaangevend op het gebied van industriële harsen, coatings, crosslinkers en additieven. De hoogwaardige materialen worden gebruikt in een breed scala aan composiettoepassingen en producten voor onder andere boten, vrachtwagencarrosserieën, tanks, pijpleidingen, zwembaden en dakbedekking.

Bij de productieprocessen wordt onder andere acrylonitril gebruikt. Deze in tanks opgeslagen organische vloeistof is zeer licht ontvlambaar en uiterst giftig. In het menselijk lichaam wordt acrylonitril gedeeltelijk omgezet naar cyanide. Wanneer de detoxificatiecapaciteit overschreden wordt, kan cyanidevergiftiging optreden met milde tot zelfs desastreuze gevolgen. Daarom besteedt Allnex veel aandacht aan explosieveiligheid en de gezondheid van haar werknemers.

Praktijktest met Steuma gasdetector
Voor acrylonitril bestond nog geen systeem dat deze stof duidelijk aanwijsbaar kon detecteren. Steuma voerde diverse testen uit om vast te stellen of onze gasdetector geschikt is om met grote betrouwbaarheid (> 99%) een acrylonitrillek te detecteren. In de uitgebreide testopstelling die de praktijksituatie zo goed mogelijk benaderde, konden we op een veilige manier meten. De meetwaarden van de detector werden vergeleken met een directe meting, aan de hand van meetbuisjes voor acrylonitril (15 tot 500 ppm). In een afgesloten omgeving plaatsten we een 3 liter rvs vat waarin een paar ml acrylonitril werd gegoten. Op de bodem van het vat plaatsten we voorafgaand aan de test een magneet-roerstaaf die de vloeistof, indien nodig, enigszins in beweging kon brengen om de verdamping te activeren.

De resultaten lieten zien dat onze detector goed in staat is om lekkages van acrylonitril op te sporen als de vloeistof zich onder het instrument verzamelt. De damp van acrylonitril is zwaarder dan lucht en zal zich vanaf de bodem naar boven toe uitbreiden.

In de praktijk
Voor de opstelling in Allnex’s tankput onder de opslagtanks, zijn de Steuma SX.EX gasdetectoren meervoudig geplaatst. De M600 controller is zodanig geprogrammeerd, dat deze pas een uitgaand signaal geeft als er een bepaalde set van de detectoren in alarm staat. Het gasdetectiesysteem is direct gekoppeld aan een blussysteem. Vandaar deze opstelling in meervoud; een kruislingse check is belangrijk om vals alarm te voorkomen.