Explosieveiligheid ATEX/IECEx

Explosieveiligheid ATEX/IECEx

Gasdetectie en explosieveiligheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ons complete productassortiment voldoet dan ook aan de ATEX-richtlijnen. Onze business unit Allex Solutions is bovendien nog verder gespecialiseerd in ATEX / IECEx diensten en producten. Zodoende zijn wij in staat u geheel te ontzorgen als het om gasdetectie en explosieveiligheid gaat.

 

Definitie ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:

‘Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.’

ATEX-richtlijnen

Er zijn twee richtlijnen met betrekking op plaatsen waar mogelijk ontploffingsgevaar heerst:

 • ATEX 153 – betreft de werkgever
 • ATEX 114 – betreft de producten

De richtlijnen hebben het beide over minimumvoorschriften.

Landen waarin de ATEX-richtlijnen gelden, hebben de mogelijkheid om strengere regels op te leggen.

ATEX 114 en 153

De ATEX-richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen met ontploffingsgevaar. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

De ATEX 114 (voorheen ATEX 95) is een CE-richtlijn en wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten in EX-omgevingen. Deze richtlijn draagt bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Daarnaast kennen we de ATEX 153 (voorheen ATEX 137). Deze richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX-omgeving werken en de daarmee samenhangende sociale aspecten. Een en ander wordt samengevat in een explosieveiligheidsdocument (EVD).

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen te waarborgen.

Werkomgevingen

Werkomgevingen moeten voldoen aan de minimale eisen die in ATEX 153 staan vermeld. De werkgever heeft aldus een aantal verplichtingen:

 • de indeling van de werkruimte in gevarenzones
 • de bescherming tegen explosies
 • een beoordeling van alle risico’s op explosies in een veiligheidsdocument
 • het plaatsen van gecertificeerde apparatuur en beveiligingssystemen, uitgaande van de indeling van de gevarenzones
 • de preventie van explosies

Risicoanalyse en het veiligheidsdocument

Is er sprake van potentieel explosiegevaar in een bedrijf? In dat geval is een risicoanalyse verplicht. In een risicoanalyse wordt het volgende onderzocht:

 • de gebruikte chemicaliën, de installatie, de mogelijke ‘action link’ en het proces
 • de kans dat er een explosiegevaarlijke atmosfeer ontstaat
 • de kans dat er ontstekingsbronnen aanwezig zijn
 • op wat voor schaal de mogelijke gevolgen plaatsvinden

Het explosieveiligheidsdocument (EVD) komt voort uit de risicoanalyse. In dit document zijn alle explosiegevaarlijke gebieden in kaart gebracht. Vinden er veranderingen plaats in het proces of in de werkplaats? Dan moet het explosieveiligheidsdocument eveneens worden aangepast.

Gevarenzones

Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

 • Ex zone 0 (20): voortdurend explosieve atmosfeer
 • Ex zone 1 (21): regelmatig een explosieve atmosfeer of langdurige stoflagen
 • Ex zone 2 (22): zelden een explosieve atmosfeer of stoflagen van korte duur

Onze business unit ALLEX Solutions kan deze zones voor u bepalen en tevens controleren of de aanwezige apparatuur voldoet ten aanzien van de explosierisico’s.

Wat betekend dit voor uw gasdetectie?

Als de gasdetectoren of alarmgevers in EX zone 1 of 2 (21 of 22) worden gemonteerd, moeten deze voldoen aan de ATEX-richtlijn.

Bijpassende detectoren vindt u in onze productseries:

 • SX.EX
 • SX.IR.EX

 

Heeft u vragen of wenst u een advies op maat? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.