Detectie van brandbare gassen en LEL-waarden

Detectie van brandbare gassen en LEL-waarden

Brandbare gassen en dampen hebben een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig om tot een explosief mengsel te worden gevormd. Op locaties waar dit voorkomt, is sprake van verhoogd explosiegevaar. In dat geval is zogenoemde LEL- of brandbaar gasdetectie raadzaam.

Een gasmengsel of -damp wordt pas explosief wanneer de verhouding brandbaar gas en zuurstof tussen bepaalde grenzen ligt. Deze verhouding (en daarmee ook het bereik) is voor elk gas specifiek. De laagste concentratie waarbij een gas of damp explosief is, wordt de LEL-waarde genoemd (Lower Explosion Limit) ofwel de onderste explosiegrens.

Dat betekend dat alle concentraties tot onder deze LEL-waarde niet explosief zijn. Andersom is er ook een maximale concentratie, de UEL-waarde (Upper Explosion Limit). Boven deze UEL-waarde is een gasmengsel te veel verzadigd en niet meer explosief. De explosieve of onbrandbare zone voor elk gas of gasmengsel ligt daarom tussen de grenzen van de LEL- en de UEL-waarde.

Gasdetectie

Fig. 1 LEL-grenzen

Bij gasdetectiesystemen worden de alarmgrenzen meestal als volgt ingesteld:

  • vooralarm op 10% LEL
  • hoofdalarm op 20% LEL

 

Gasdetectie overzicht

Fig 2. Brandbare gassen en hun LEL-waarden.

Let erop dat er verschillende waarden te vinden zijn. Wij hebben de LEL-waarden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Ons advies is het altijd zelf te controleren om er zeker van te zijn dat de LEL-waarde strookt met de geldende richtlijnen.

Bijpassende detectoren vindt u in onze productseries:

  • SX.I
  • SX.IR
  • SX.EX
  • SX.IR.EX